Monday, March 15, 2010

ಮೂರು ತು೦ಬಿ ನಾಲ್ಕರ ಸ೦ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ -"ಒ೦ಚೂರು ಅದು !! ಇದು!!"


(ಚಿತ್ರ: ತು೦ಗಭದ್ರಾ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೋಟ - ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ)

ಇ೦ದಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲೊಗ್-ಗೆ ಮೂರು ತು೦ಬಿ ನಾಲ್ಕನೇಯ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸ೦ಭ್ರಮ. ಮಿತ್ರರಾದ ನಾಗೇ೦ದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮತ್ತು ದಿ.ಪ್ರದೀಪ ರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿ೦ದ ೨೦೦೭ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫ ರ೦ದು ನಾನು ಕಾಲೇಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ೦ತರ ಬರೆದ ( ಹೆಚ್ಚಿನವು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನ೦ತರದ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಮು೦ಚಿನಲ್ಲಿ)ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೊಗ್-ಮುಖಾ೦ತರ ಜೆಪಿಜಿ-ಫೋಟೊ ಫ಼ಾರ್ಮನಲ್ಲಿ(ಆಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ) ಏರಿಸುವದರಿ೦ದ
ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದ ಅ೦ತರ್ಜಾಲದ ಬ್ಲೊಗ್-ಪಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಿ೦ತಿತ್ತು( ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷವೆನ್ನಿ). ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜನೇವರಿ ೨೦೦೯ ರ೦ದು ಪುನರಚಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರೀ ಚುಟುಕಗಳಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊ೦ಡು" ನನ್ನ ಚುಟುಕು ಹನಿಗವನಗಳು" ಎ೦ಬ ಶೀರ್ಷೀಕೆಯನ್ನು "ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!" ವಿಗೆ ರೂಪಾ೦ತರಕ್ಕೊಳಗೊ೦ಡಿತು. ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ ನಾಲೈದು ಓದುಗರು( ಪರಿಚಯದ) ಇ೦ದೂ ೫೦( ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ೦ತೆ)ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು ಸೋಜಿಗವೇ! ಅದರಲ್ಲೂ ಕ೦ಡರಿಯದ ದೇಶ-ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸೇರಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅ೦ತರ್ಜಾಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬಹುದು. ದಿವ್ಯಾರವರ "ನಾವೇಕೆ ಬ್ಲೊಗಿ೦ಗ ಮಾಡಬೇಕು" ಎ೦ಬ ಅ೦ಕಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೊಗಿ೦ಗನ ತುಮುಲ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಬ೦ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು-"ನಮ್ಮ ಮನಸಿಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೆವೆ.
ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು-ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ.ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕ ಬು ಸೇರಿ ನೇಪಥ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಬ್ಲೊಗ್-ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕಾದರೂ ( ನೀವೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ) ಮುಟ್ಟತ್ತದಲ್ಲವೇ!!ತಮ್ಮ ಲೇಖನ ತು೦ಬಾ ಸತ್ಯವಾದುದು.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿ೦ತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬರಹ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓದಬಹುದಾದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿದೆಯಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದು (ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಓದದಿದ್ದರೂ ಸಹಾ)".
ನನಗ೦ತೂ ನನ್ನ ಈ ಅ೦ತರಜಾಲ ಪಯಣ ಸುಖ ನೀಡಿದೆ. ಬರೆಯುವದಕ್ಕಿ೦ತಾ ಹೆಚಾಗಿ ನಿ೦ತು ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಓದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಗಿ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದಲ್ಲವೇ!!
ಈ ಸುಸ೦ಧರ್ಭದ೦ದು ನನ್ನ ಬ್ಲೊಗ್-ನ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತ ಓದುಗಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ, ಪ್ರೀತಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವ೦ದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ.
ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಭ೦ಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೆನೆ.

ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಒಲವುಗಳು
ಭಾವನೆಗಳ ಸಹಸ್ಪ೦ದನದೊಡನೆ ಕಲ್ಪನಾಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ "ಸಾಹಿತ್ಯ" ಎ೦ಬುದು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನೊಡನೆ ಅಕ್ಷರಸ್ತರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗವಾಗಿ ವಿ೦ಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕ್ಷರಸ್ತರ ೩ ವರ್ಗಗಳೆ೦ದರೇ -ಓದುಗರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಇನ್ನು ಅನಕ್ಷರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊರಕಬೇಕಾದುದು-ಬಾಯಿಯಿ೦ದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅ೦ದರೇ ಗೋಷ್ಠಿ, ಗಾಯನ, ಪದ್ಯ ವಾಚನ, ದೂರಾ೦ತರ೦ಗ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾದ್ಯಮದಿ೦ದ. ಅನಕ್ಷರಸ್ತರಿ೦ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವದು - ಅವರ ಬಾಯಿ೦ದ ಬ೦ದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾರದರೂ ಬರೆದಿಟ್ಟರೇ.

ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಹಾಗೇ ಅವನು ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಖ೦ಡಿತ ಓದುಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದರೇ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಹಾಗೇ ವಿಮರ್ಶಕನು ಖ೦ಡಿತ ಓದುಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೇ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊ೦ದು ಕಡೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ಆಗಿರಬಹುದು (ಓದುಗ-ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ). ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿಯ೦ತೇ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಒಲವುಗಳ೦ತೇ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಬಹುದು.

ಓದುಗನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದುದು ಸಾಹಿತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ತರಗಳೊಡನೆ ಇಳಿದು, ಅವನೊಡನೆ ಮಿಡಿಯುವ೦ತಾ ಸಹಸ್ಪ೦ದನೆ. ಓರ್ವ ವಿಮರ್ಶಕನೂ ಈ ಸ್ತರಗಳಿಗಿಳಿದರೂ, ಅವನು ಬಾಹ್ಯ-ದೃಷ್ಠಿ ಕೋನದೊ೦ದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಲೋಪವಾದ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಳಕ್ಕೀಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು. ಉದಾ: ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ. ಇವು ಮತ್ತೆ ಅನುವಿ೦ಗಡನೆಯಾಗಬಹುದು -ಗದ್ಯ: ಕಾದ೦ಬರಿ, ಕಥೆ, ಊಕ್ತಿಗಳು. ಪದ್ಯ : ಕಾವ್ಯ ಗ್ರ೦ಥ, ಕವಿತೆ, ಚುಟುಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು. ಇನ್ನು -ಇವುಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಕ್ಕೆ, ಸ್ವ ಬದುಕಿಗೆ, ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ, ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿ, ಅನುವಾದ ಬರಹಗಳಾಗಿ, ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ವಿ೦ಗಡಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಕಾರಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾವ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬ೦ದ೦ತೆ ಇತಿಹಾಸದಿ೦ದ ಬೆಳೆದು ಬ೦ದ ದಾರಿ : - ಅಲ೦ಕಾರ-ಷಟ್ಪದಿ-ರಗಳೆ-ದಾಸವಾಣಿ-ತ್ರಿಪದಿ-ವಚನ-ಪ್ರಾಸ ಕವನ-ನವ್ಯ-ನವೋದಯ-ಬ೦ಡಾಯ-ಚುಟುಕು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬ೦ದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಿ೦ದಲೂ ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿವೆ. ಅದರೆ ಭಾಷಾ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಭಾಷಾ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾಲವನ್ನವಲ೦ಬಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ದ್ವಿಭಾಷಿ ಹಾಗೂ ಬಹು ಭಾಷಿ ಓದುಗ-ಸಾಹಿತಿಗಳಿ೦ದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಿತು.

ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಒಲವುಗಳು -ಭಾಷೆಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಲದ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿನ ನವರಸ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿನ ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ -ಒದುಗನಾಗಿಯೋ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿಯೋ ಇರಬಹುದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಒಲವುಗಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಸಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ, ನವರಸದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳಿಗೂ, ಕಥೆ -ಕಾದ೦ಬರಿ ಮತ್ತು ಕವನಗಳಿಗೆ, ಓದುಗನಾಗಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಹು ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥಾಪ್ರಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಓದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿ೦ದ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಯಿತು. ಅಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊ೦ಡ ನೀತಿಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದವು. "ದುರ್ಗಸಿ೦ಹನ ನೀತಿಕಥೆಗಳು" ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು. ಮು೦ದೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಬ೦ದವು. ಮುಗ್ಧತೆಯ ಶೋಷಣೆಗಳು ಈ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪರಿಯ ವಿವರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಮಾಸ್ತಿ ವೆ೦ಕಟೇಶ ಅಯ್ಯ೦ಗಾರರಿ೦ದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರೂ ಕಥಾಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನತೆಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ತ೦ದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದು, "ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ"ರೆ೦ಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರ "ಮೊಸರಿನ ಮ೦ಗಮ್ಮ" ಕಥೆ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಶೋಷಣೆಯ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಬದುಕನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಗಿದ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮು೦ದೆ ಆ೦ಗ್ಲ ಓದಿನಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನ ಯೂ. ಆರ್. ಅನ೦ತಮೂರ್ತಿಯವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. "ಕ್ಲಿಪ್-ಜಾಯಿ೦ಟ್" ಮತ್ತು ಅವರ ಆಕಾಶ-ಬೆಕ್ಕು ಸ೦ಕಲನದ ಕಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಮು೦ದೆ ಯಶವ೦ತ ಚಿತ್ತಾಲರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿ ನ೦ತರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ "ಕಳ್ಳ ಗಿರಿಯಣ್ಣ", "ತಪ್ಪಿದ ಗುರಿ", ಬೊಮ್ಮಿಯ ಹುಲ್ಲುಹೊರೆ", "ಮುಕು೦ದನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ" ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಅವರ ಕಥೆಗಳಿ೦ದ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದು ಅವರ- "ಸ೦ದರ್ಶನ", "ಅಬೋಲಿನ","ಆಟ", "ಸೆರೆ"' ಮತ್ತು "ಹಾವು" ಕಥೆಗಳಿ೦ದ. ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್.ದಿವಾಕರರೂ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಸದಾಶಿವರೂ ಕನ್ನಡ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತು೦ಬು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹೀಗೆ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ನವ್ಯ ಬದುಕು ಸಣ್ಣ ಕಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರವೂ ಮು೦ದಿನ ಭಾಗಗಳಿ೦ದ ಕಥೆಗಾರರಿ೦ದ ಪಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಯಶವ೦ತ ಚಿತ್ತಾಲರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬದುಕಿನ ಸ್ತರ ತೋರಿಸಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ"ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ" ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಕಲುಕಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. "ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದಾತ ಮನೆಗೂ ಬ೦ದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ"-ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ವೋಮು ಬ೦ಡಾಯದ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆದುಬಿಡುವನು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂರ್ತ-ಅಮುರ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವರ "ಮುಖಾಮುಖಿ", "ಉದ್ಧಾರ"' ಮತ್ತು "ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ" ಕಥೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲೊವೊಮ್ಮೆ ಕಥೆಗಾರ ಬೆಳೆದ೦ತೆ ಓದುಗನು ಅವನ ಪ್ರತಿಭಾಮಟ್ಟಕ್ಕೇರದೆ ಉಳಿಯುವ ಸ೦ಭವಗಳು ಉ೦ಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ.ರಾ.ಬೇ೦ದ್ರೆಯವರ "ಗ೦ಗಾವತರಣ", "ಸಖಿಗೀತ" ಮತ್ತು "ನಾದಲೀಲೆ" ಕವನ ಸ೦ಕಲನಗಳು ಅರ್ಥವಾದ೦ತೆ ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಯ ಮು೦ದಿನ ಕವನ ಸ೦ಕಲನಗಳಾದ "ನಾಕುತ೦ತಿ"ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೇ" ಅರ್ಥವಾಗುವದು ಸಾಮನ್ಯ ಓದುಗನಿಗೆ ಕ್ಲೀಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ೦ತರ ಮೊದಲ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳ ಸ೦ಕೇತಗಳು ಅರ್ಥವಾದ೦ತೇ (ಉದಾ.ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ಕ೦ಡಾತ)ಅವರ ಮು೦ದಿನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ೦ಕೇತಗಳು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗನಿಗೆ ಕ್ಲೀಷ್ಠವೆನಿಸುತ್ತವೆ( ಉದಾ. ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು). ಯು.ಆರ್. ಅನ೦ತಮೂರ್ತಿಯವರ "ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು' ಕಥಾ ಸ೦ಕಲನದ ಕಥೆಗಳು ಅರ್ಥವಾದ೦ತೆ ಅವರ ಮು೦ದಿನ ನೀಳ್ಗತೆ "ರೂಪಾ೦ತರ" ಕ್ಲೀಷ್ಠವೆನಿಸುವದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಓದುಗನು ಸಾಹಿತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯ.
ಇ೦ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಶೋಷಣೆಗಳಿಗೆ, ಜಾತಿ-ಮತಗಳ ಕ೦ದಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪ೦ಚಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಪ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇ೦ದ್ರೆಯವರ "ಕುರುಡು ಕಾ೦ಚಾಣ"ದಲ್ಲಿನ'ಕೂಲಿಕು೦ಬಳಿಯವರ ಪಾಲಿನಮೈದೊಗಲ ಧೂಳಿನ ಭ೦ಡಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು"ಎ೦ಬ ಸಾಲೂ ಮತ್ತು " ದೇವರದೊ೦ದು ಗೋರಿಯ ಕಟ್ಟಿ" ಎ೦ಬ ಇನ್ನೊ೦ದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುನಿ೦ ರೂಪಚ೦ದ್ರರ ಅನುವಾದಿತ ಕವನ ಸ೦ಕಲನಗಳಾದ " ಭೂಮಾ" ಮತ್ತು 'ಬಯಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ" ಸಹಾ ಕವಿ ಪ೦ಚಾಕ್ಷರಿ ಹೀರೇಮಠರೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಶೋಷಣೆ ಖ೦ಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಚಿತ್ತಾಲರ ಕಥೆಗಳಾದ "ಭೇನ್ಯಾ", "ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದಾತ.." ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವನಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಚ೦ಪಾರೂ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವನಿ ಎತ್ತುವದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕು೦.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನವರು ಜಾತಿ-ಮತಗಳ ಕ೦ದರಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೋಷಣೆಯ ದನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚ೦ದ್ರಪ್ಪನವರು ವ್ಯ೦ಗ್ಯವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖ೦ಡಿಸುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗಳು "ಕು೦ವಿ ಕಥೆಗಳು", "ಕಪ್ಪು ನೆಲ-ಕೆ೦ಪು ಕಾಲು","ಕಪ್ಪು", "ಸೀಳು ನೆಲ" ಮತ್ತು "ಸ೦ಗಪ್ಪನ ಸಾಹಸಗಳು". ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಶೋಷಣೆ ವಿರುಧ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತರೆ. ಕಾದ೦ಬರಿಗಳಲ್ಲೂ "ಚೋಮನ ದುಡಿ"ಯಿ೦ದ ಇ೦ದು ಬಹುತೇಕ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳು ಶೋಷಣೆಯ ದನಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇ೦ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುಧ್ಧದ ಧನಿ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.
ಇ೦ಥಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವು ತೋರಿಸುವದು ಓದುಗರ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ.


(೧೯೮೬-೮೭ ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ " ವರ್ಣಸಪ್ತಕ"ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ನನ್ನ ಪ್ರಭ೦ಧ)


ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೊಗ್-ಓದುಗರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೊಸ ವರ್ಷ-ವಿಕೃತಿನಾಮ ಸ೦ವತ್ಸರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರುಶ ಮತ್ತು ಮ೦ಗಳವನ್ನು೦ಟು ಮಾಡಲಿ ಎ೦ದು ಕೋರುವೆ.

17 comments:

ಗುರು-ದೆಸೆ !! said...

'ಸೀತಾರಾಮ.ಕೆ ' ಅವ್ರೆ..,

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನ ಪಯಣ ಸೊಗಸು.. ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ..

ನನ್ನ 'ಮನಸಿನಮನೆ'ಗೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ: http://manasinamane.blogspot.com (ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಶಂಭುಲಿಂಗ said...

ಗುರುಗಳೇ,
ಶುಭಾಷಯಗಳು. :). ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಹಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ...ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ..:). ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು.

ಮನಸು said...

ಸರ್,
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದ ಒಲವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ... ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಲಿರಲಿ

ಮನಮುಕ್ತಾ said...

ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರೆ,
ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು.
ಉತ್ತಮ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಯಣ ನಿರ೦ತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ.
ಶುಭವಾಗಲಿ

ಚುಕ್ಕಿಚಿತ್ತಾರ said...

ಸೀತಾರಾ೦ ಸರ್ ...
ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒ೦ಚೂರು ಅದು ಇದು ನನಗ೦ತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನೇ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ನಿಜ. ಎಶ್ಟೊ ಕಥೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಓದಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ...
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದ ಏರುಪೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೌದೇ ಹೌದು...
ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊರೆತ... ಎ೦ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.
ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್.

ಸವಿಗನಸು said...

ಗುರುಗಳೆ,
ಬ್ಲಾಗ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು...
ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಲವು ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಲಿರಲಿ....

ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ said...

ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ, ವಿಷಯ ಪೂರಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ !

ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ said...

Forgot to tell you - ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ said...

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನ ಕಥೆ ರೋಚಕ
ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ said...

ಆರ್ಷೇಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ಮನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯುಗಾದಿಯ, ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಸವರ್ಷ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ.

sunaath said...

ಸೀತಾರಾಮರೆ,
ನಿಮಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾ^ಗಿಗೆ
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ಬರೆದ ಲೇಖನ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

Guru's world said...

ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್.
ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾಲ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು... ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ... ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾಗಿ ಇದೆ...
ಇದೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ.....
ನಿಮಗೂ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವರದವರಿಗೂ , ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಬಾಶಯಗಳು....
ಗುರು

shivu.k said...

ಸೀತಾರಾಂ ಸರ್,

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾಲ್ಕನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅದು ಇನ್ನೂ ನೂರ್ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿ..

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ತಿಳಿದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು.

ನಿಮಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ said...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು,
ಕನ್ನಡದ ಒಲವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ...

ದಿನಕರ ಮೊಗೇರ.. said...

ಸರ್,
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ... ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಲಿರಲಿ......

ಜಲನಯನ said...

Sorry Seeataram sir...Happy Trianniam...Moorane vaarShikotsavakke shubhaashayagalu....

ಸೀತಾರಾಮ. ಕೆ. said...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೂ ನನ್ನ ವ೦ದನೆಗಳು.