Thursday, May 27, 2010

ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ಮಾನಸರ೦ಗ'
'ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆ' ಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ,
'ಮನದಾಳದಿ೦ದ'
'ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು' -
'ಮೂಕಮನದ ಮಾತು'-
'ಮನಸಿನ ಮಾತು- ಮಾತುಗಳು' ಮತ್ತು
'ಮೌನದ ಪದಗಳು'
'ಮನದ ಮಾತುಗಳ ಅಕ್ಷರಾರೂಪವೇ ನನ್ನೀ ತೆರೆದ ಮನ' ಎನ್ನುವಾ
'ಮನಸಾರೆ'
'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬರಹಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದು'
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'


'ಮೃದುಮನಸಿ' ನಾ
'ಸವಿಗನಸಿ' ನಾ
'ಸಲ್ಲಾಪ'
'ಲಹರಿ' ಯಾ
'ಚೆ೦ದಮಾಮನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ'
'ಚುಕ್ಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ವಾಗಿ ಹರಡಿದ'
'ಛಾಯಾಚಿತ್ತಾರದೀ' ನಳನಳಿಸುವ
'ಅನುರಾಗ'
'ಇನಿದನಿ' ಯಾ
'ಅಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳು'
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ' ಯಾ
'ಸುಪ್ತವರ್ಣ' ದಾ
'ಸಾವಿರ ಕನಸಿ' ನಾ
'ಹನಿಹನಿ' ಯಾಗಿ
'ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ'
'ಹರಿವ ಲಹರಿ'
'ಕೊಳಲು' ನುಡಿ
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ನೆನಪಿನಾ ಸಂಚಿಯಿಂದ'
'ನೆನಪ-ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ'
'ಕನಸು'
'ನೆನಪು'
'ಪ್ರತಿಫಲನ' ವಾಗಿ
'ನುಡಿಚೈತ್ರ' ದೀ ತೆರೆದ
'ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳು'
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ಕೌತುಕದ ಬೆನ್ನೇರಿ'
'ಭೂರಮೆ' ಯಾ ಒಡಲಿ೦ದ
'ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ' ಗಳ ಕೆದಕಿ
'ಕ್ಷಣ ಚಿ೦ತನೆ' ಯೊಳು
'ಧರಿತ್ರಿ' 'ಛಾಯಾಕನ್ನಡಿ' ಯಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿದ 'ಜೀವನ್ಮುಖಿ'
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ನಾಗಂದಿಗೆ' ಮತ್ತು
'ಮೋಟುಗೋಡೆಯಾಚೆ ಇಣುಕಿ'
ಕಂಡ 'ಸತ್ಯ'
'ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ'
'ಮೌನಗಾಳ'
'ಶೋಧನೆ' ಯಾ
'ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟು' ಬಳಸದೆ
ಸೆ೦ಟಿಮೆ೦ಟಿನಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾ
'ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಮನೆ'
ನನ್ನೀ
'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು'
'ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗಂದೆ'
'ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ'
'ಸಹಯಾತ್ರಿ' ಗಳಾದ ನಿಮ್ಮೊ೦ದಿಗೆ
ನನ್ನ 'ನಿವೇದನೆ'
'ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್' ನೊ೦ದಿಗೆ
'ಪ್ರಾಸಲೀಲೆ' ಯಾಗಿ ಬ೦ದ
'ನನ್ನೆದೆ ಪ್ರೀತಿ' ಯಾ 'ದೀವಿಗೆ'

ನನ್ನೀ
'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

ಇದಾವ 'ಶ೦ಭುಲಿಂಗನ ಪುರಾಣ' ವೆನ್ನದೆ
'ಸಹನೆ' ಇಟ್ಟು
'ಕುಶಿ'ಯಿ೦ದಾ
ಓದುತ್ತಿರುವಿರಿ
ನೀವು
ನನ್ನೀ 'ಒ೦ಚೂರು ಅದು! ಇದು!'

(-: ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಸರ ಬಳಸಿ ಹೆಣೆದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಬ್ಲಾಗಿಗರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. :-)


Thursday, May 13, 2010

ಶರಾಬು ಕುಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ನದಿಗಳು
ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು
ಆದರೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು !!

ಸುಡುತಿರುವೆವು ದೂರದದೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತಂದು
ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆಂದು !!

ಆದರೂ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಪೂರೈಸದ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ
ಶರಾಬ್ ಕುಡಿದ೦ತೆ ನಿರತ ಹತ್ತಿ ಆರುವ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ
ಕಳೆಯದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಹ ತಮ
ಜೊತೆಗೆ ರಶೀದಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು -ಶರಬರಾಜು ಎ೦ದು
ಅಳುತಿಹಳು ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಕಂಡು !!!


ಇದು ನನ್ನ " ಒಂಚೂರು ಅದು ! ಇದು! " ಅಂಕಣದ ೫೦ನೇ ಬರಹ. ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹರಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಿಗೂ ವಿನೀತನಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎ೦ದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

Friday, May 7, 2010

ಹೊಸ ಅ೦ಕಣ -"DEEP FROM THE EARTH"

ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸದೊಂದು ಅ೦ಕಣವನ್ನ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಭಾಷಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅ೦ಕಣ "ಒಂಚೂರು ಅದು! ಇದು!" ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವದರಿಂದ, ಅವರೊ೦ದಿಗೆ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಜೀವನದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಂಕಣ "DEEP FROM THE EARTH "ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವೆ.
ಕೊಂಡಿ : http://sitara123gmail.blogspot.com/